Uzak Doğu Sporları | İlk 5

tarafından
626
Uzak Doğu Sporları | İlk 5

Uzak Doğu sporları sinema ile daha da popülerleşmiş ve günümüzde pek çok insanın ilgi alanına girmeyi başarmıştır. Genellikle el ve ayak hareketlerin ustaca bir düşünme şekliyle birleşerek rakibi etkisiz hale getirmesi temel amaçlarıdır.

Bugün dünyada ve ülkemizde oldukça yaygınlaşmış ve pek çok spor salonlarında eğitim olarak verilmektedir. En popüler Uzak Doğu sporları nelerdir? Uzak Doğu dövüş sanatları isimleri ise Taekwondo, Judo, Karate-do, Aikido ve Kung-fu.

Uzak Doğu Sporları ve İlginç Felsefeleri!

Uzak Dogu sporlari 1

Uzak Doğu sporları temelde dövüş kökenlidir. Ancak dövüş kökenli olması bu sporların manevi etkilerini ve felsefi düşüncelerini yok sayamaz. Uzak Doğu sporları felsefesi ise Budacılık ve Taoculuk anlayışının etkilerini taşır. Bu sporlar silahlı ve silahsız olmak üzere ikiye ayrılır. Ancak en popüler uzak doğu sporları genellikle gelişmiş tekniklerin uygulandığı silahsız olanlardır.

1.      Taekwondo

Uzak Dogu sporlari 2

Savunma sporları arasında en yaygın olarak bilinen Uzak Doğu sporları arasında ilk akla gelenlerden biri hiç şüphesiz Taekwondo’dur. Çıplak el ve ayakların kullanıldığı spor, Kore’de 600’lü yıllarda ortaya çıkmıştır ve dünyanın bilinen en eski savunma sporudur. Oldukça eskiye dayanan bu sporun kelime kökeni ise tekme anlamına gelen “tae”, yumruk anlamına gelen “kwon” ve iyilik ve doğru yola gitmek anlamında kullanılan “do” kelimelerinin birleşmesiyle ortaya çıkmıştır.

Pek çok Uzak Doğu sporları gibi Taekwondo, kıyafetin üzerine bağlanan kuşak ile ustalık seviyesini gösterir. Silah kullanılmadan yalnızca el ve ayak ile yapılan bu savunma sporu günümüzde olimpik bir spor olmuştur ve pek çok ülkede yaygın olarak öğrenilmektedir. Taekwondo ilk olarak vahşi hayvanlara ve düşmanlara karşı geliştirilmiş bir savunma sporudur. Zihni ve bedeni dinç tutma, geliştirme, çeviklik kazanma amacıyla yapılmıştır.

2.      Judo

Japonya’da ortaya çıkan Judo sporu, Jigoro Kano tarafından Jujutsu sporundan esinlenilerek geliştirilmiştir. Japon modern dövüş sanatları arasında ilk olma özelliğine sahiptir. Kelime anlamı olarak Judo, nezaket ve kibarlık anlamına gelen “ju” ve yol anlamına gelen “do” kelimelerinin birleştirilmesiyle nezaket yolu anlamına gelecek şekilde kullanılır. Esneklik yolu ve uyum yolu anlamlarına da gelmektedir. Hız ve çeviklik ise bu sporun temel taşlarıdır.

Judo sporunda mücadele ayakta ve yerde olmak üzere iki safhada gerçekleşir. Ayakta safhası başlangıç seviyesinde öğretilmektedir ve amaç rakibin sırt üstü yere düşmesini sağlamaktır. Yerde safhasında ise rakibin belli bir süre yerden kalkmasına engel olma amacı esas alınmaktadır. Ayrıca Judo sporunun 3 tekniği vardır. Bunlar; fırlatma teknikleri, yakalama ve tutma teknikleri ve vuruş teknikleridir. Bu teknikler de ayakta ve yerde safhaları için kendi aralarında farklı tekniklere sahiptir.

Birçok Uzak Doğu sporları seviye belirlemek için kuşak yöntemini kullanmaktadır. Judo’da da öğrencilik ve ustalık aşamalarında farklı kuşaklar kullanılmaktadır. Öğrencilik aşamasında 6 adet farklı renkte kemer bulunmaktadır ve her 6 ayda bir yapılan sınavlarla bir üst kuşağa geçmeye çalışılır. Ustalık aşamasında ise asıl amaç siyah kuşağı almak ve 10 derecenin hepsini başarıyla geçerek, tüm teknikleri sağlı ve sollu olmak üzere yapabilmektir.

3.      Karate-do

Uzak Dogu sporlari 3

Japonların savaş sanatları ile birlikte yıllar içerisinde gelişimini gerçekleştirilmiş olan dövüş sporu Karate-do, Uzak Doğu sporları arasına ülkemizde en bilinenler arasındadır. Özellikle sinemanın etkisiyle ülkemizde popülerliği yaygınlaşmıştır. Kelime kökeni açısından bakıldığında ise, Japoncada boş anlamına gelen “kara” kelimesi ile el anlamına gelen “te” ve yol anlamındaki “do” kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Kelime anlamı boş elin yolu yani silahsız el sanatı/yolu anlamına gelmektedir.

Budizm ve Japon kültürünün birleşmesi ile ortak bir felsefe oluşturmuş bir dövüş sporudur. Diğer Uzak Doğu sporları gibi karate-do da insanın zihinsel ve bedensel olarak kendini geliştirmesini amaç edinmiştir. Felsefesi ise barışçıl bir şekilde insanın şiddetten uzaklaşması, barışçıl duygular beslemesidir.

  1. Dünya Savaşı’nın ardından Amerika’nın işgaliyle beraber popülerliği artmıştır. Amerikan ordusu bu savaş sanatı şeklinden korktuğu için bunun bir savunma sanatı şeklinde geliştirilmesini istemiştir. Zamanla Avrupa’ya yayılmış oradan da dünyaya yayılmıştır.

4.      Aikido

Diğer Uzak Doğu sporları gibi Aikido da ruhsal gelişimi amaç edinmiştir. Japonya kökenli olan spor, kelime anlamı olarak uyum ve birleşme anlamına gelen “ai” yaşam gücü anlamına gelen “ki” ve yol anlamındaki “do” kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Genel olarak evrensel ve ruhsal enerji ile uyum anlamına gelmektedir.

Aikido bir çeşit taktik ve savunma sanatı olmasının yanı sıra bireyin kendi yolunda aydınlanmasını ve zihinsel ve bedensel beceri kazanmasını da amaç edinmektedir. Aikido’yu diğer savaş sanatlarından ayıran en önemli özellik ise rakibin vurma, itme, tutma gibi herhangi bir hareketine izin vermemesidir. Ayrıca rakibin yaşamsal sinir merkezlerine baskı yapmak da ana kurallardandır.

Pek çok yönüyle öldürücü teknikler de barındırabilen Aikido, rakibe üstünlük sağlamak için sakin kalabilmeyi öğretir.  Kendi yaşam gücünü geliştirmeye çabalamak temel felsefesidir.

5.      Kung-fu

Uzak Doğu Sporları | İlk 5

Uzak Doğu Sporları | İlk 5

Çin’de ortaya çıkmış bir savaş sanatı olan Kung-fu hakkında pek çok efsane vardır. En eski imparatorluklardan biri olan Çin pek çok savaş görmüştür. Bu sebeple savaş sanatlarında kendini oldukça geliştirmiştir. Uzak Doğu sporları arasında Kung-fu’ tarihi de oldukça eskilere dayanmaktadır. Elbette asıl amaç hayatta kalmaktır. Fakat zamanla başka felsefelerle de birleşmiştir.

Kelime anlamı olarak çok çalışmanın iyi bir şey olduğunu vurgulayan bir anlama sahiptir. Zamanla dövüş sporu ve meditasyon birleştirilmiştir. Spor çıplak elle yapılmaktadır. Ancak sıçrama, atlama gibi belli ayak hareketleri de vardır. Tam anlamıyla belli tekniklere ve teşkilata ulaşamamış olan Kung-fu bu yönüyle pek çok Uzak Doğu sporları arasından ayrılmaktadır. Bu yüzden tam bir spor görünümü elde edememiştir.